Open brief van 31 augustus 2020 aan de Belgische regering

Open brief aan de Belgische regering

betreffende de binnenkomst van bi-nationale koppels op Belgisch grondgebied

Eerste Minister, Mevr. Sophie Wilmès,

Vice Eerste Ministers, Dhr. Koen Geens, Dhr. Alexander De Croo en Dhr. David Clarinval

Minister van Binnenlandse Zaken, Dhr. Pieter De Crem

Minister van Gezondheid, Mevr. Maggie De Block

Minister van Buitenlandse Zaken, Dhr. Philippe Goffin

 

Omwille van de globale COVID-19 pandemie was en is het sluiten van de internationale grenzen noodzakelijk. Uiteraard moeten we onszelf en anderen beschermen en tijdelijk toerisme aan banden leggen. Echter, voor vele Belgen met een partner of familielid buiten de Schengenzone betekent deze sluiting van de grenzen dat ze hun partner of familielid ondertussen al meer dan een half jaar niet hebben gezien. 

Zoals ons land al heeft erkend in het Ministerieel Besluit van 17 april 2020 zijn partnerbezoeken essentiële verplaatsingen en moeten er uitzonderingen gemaakt worden zodat koppels en familieleden elkaar kunnen zien. In juli heeft de Europese Commissie bij de lidstaten aangedrongen om een uitzondering op de COVID-19 reisrestricties te maken voor ongetrouwde bi-nationale koppels.  Op 20 augustus, in antwoord op het onophoudelijke lobbywerk van  ‘Love Is Not Tourism’ and ‘Belgians separated from loved ones’,  heeft de Belgische Veiligheidsraad aangekondigd dat het vanaf 1 september toegestaan is aan ongetrouwde bi-nationale koppels om de grenzen over te steken om bij elkaar te zijn.

We zijn blij dat onze stemmen gehoord worden. Toch zijn we ook ontgoocheld door de strenge voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn. Om in aanmerking te komen moet men immers het ‘duurzame’ karakter van de relatie kunnen aantonen. De ‘duurzaamheid’ van een relatie wordt gedefinieerd als minstens voor 1 jaar onophoudelijk samengewoond hebben, samen een kind hebben, of aantonen dat er sprake is van een intieme relatie van ten minste 2 jaar met minimaal 3 bezoeken met een minimale totale duur van 45 dagen.

 

De voorwaarden zijn arbitrair en discriminerend

De collectieven ‘Love Is Not Tourism Belgium’ en ‘Belgians separated from loved ones by travel bans’ vinden deze regels arbitrair en discriminerend. De duurzaamheid en de ernst van een relatie is niet afhankelijk van de lengte: alle serieuze relaties beginnen met één maand.

De regel dat men minimaal 45 dagen samen moet hebben doorgebracht is discriminerend voor Belgen en hun partners die omwille van werk, studies of visumvereisten niet de mogelijkheid hebben gehad om zo lang ze wensten bij hun partner te zijn.  Bovendien zijn de reisrestricties sinds maart 2020 van kracht waardoor velen van ons ontmoetingsmomenten hebben moeten annuleren. De COVID-19 pandemie en de reisrestricties hebben dus een rechtstreekse invloed gehad op het aantal momenten dat we met onze partners konden doorbrengen.

De vereisten zijn dezelfde als degene voor een aanvraag voor gezinshereniging. We vragen nochtans niet om een gezinshereniging maar om het recht om elkaar te bezoeken en eindelijk in de armen te kunnen sluiten. Bovendien zijn de vereisten dezelfde als degene die de overheid gebruikt om schijnhuwelijken te voorkomen. We begrijpen dat de overheid ongerust is dat sommigen deze crisissituatie zouden misbruiken voor migratiedoeleinden. We geloven echter dat deze bezorgdheid ongegrond is. De regelgeving omtrent visumaanvragen blijft immers onveranderd.

We willen ook benadrukken dat ons doel niet toerisme is. De naam van het collectief ‘Love Is Not Tourism’ maakt dit duidelijk. Onze niet-EU partners zijn bereid om alle preventieve maatregelen te volgen die hen worden opgelegd om de publieke gezondheid te vrijwaren en om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is ook niet onze intentie om het privilege van een Schengenvisum voor kort verblijf te misbruiken om door de EU te reizen: we willen gewoon herenigd worden met onze partner en samen quality time doorbrengen, veilig, thuis, zonder de gezondheid van onszelf en anderen in gevaar te brengen. 

We vinden dat de regels gebaseerd moeten zijn op het beschermen van de volksgezondheid en het voorkomen van verdere uitbraken van COVID-19. We begrijpen dan ook niet waarom een relatie van 2 jaar minder risicovol zou zijn dan een relatie van 6 maanden. Het virus houdt geen rekening met de lengte van een relatie. 

 

Langeafstandsrelaties met niet-EU partners 

We begrijpen dat de politiek niet noodzakelijk zicht heeft op wat een langeafstandsrelatie met een niet EU-partner inhoudt. Voor velen onder ons is het, los van de COVID-19 pandemie, vaak moeilijk om onze partners te zien wegens strikte visumvereisten. Deze visumvereisten houden weinig rekening met leven en liefhebben in een geglobaliseerde wereld. 

Voor de meesten onder ons is een langeafstandsrelatie niet onze eerste keuze, maar de enige optie omwille van professionele verantwoordelijkheden, studies, gezinssituaties (vb: ziekte, mantelzorg) en visumvereisten. De meesten onder ons hadden plannen om in de nabije toekomst aan een leven samen en op één plek te beginnen, maar deze plannen werden abrupt verstoord door de pandemie. 

Onze relaties passen misschien niet in het idee dat de overheid heeft van een ‘duurzame’ relatie. Wij zijn samen ondanks de moeilijkheden van een langeafstandsrelatie. We blijven samen ten tijde van een globale pandemie en de angsten en onzekerheden die zo een pandemie met zich meebrengt. Dit is het onomstotelijke bewijs dat we aan elkaar toegewijd zijn en een duurzame relatie hebben.

Gescheiden zijn van onze partner in deze globale pandemie heeft een serieuze impact op ons mentaal welzijn. Sommige van onze leden zijn intussen gediagnosticeerd met depressie en angststoornissen. Niemand zou verplicht mogen worden om een globale crisis te doorstaan zonder diens partner.

We willen jullie er ook graag aan herinneren dat we allemaal volwassenen zijn -  van allerlei leeftijden en achtergronden - die het recht en de bekwaamheid hebben om zelf te bepalen of onze relatie al dan niet oprecht en duurzaam is. De huidige voorwaarden infantiliseren ons en minimaliseren het belang van onze relaties. 

 

De oplossing: Doe het zoals Denemarken

We geloven dat er een oplossing bestaat die de belangen van de overheid vrijwaart om misbruik en een toename in infecties te voorkomen. Het Deense model vereist een relatie van 3 maanden, het voorleggen van een negatieve COVID-19 test, en twee weken in quarantaine. Dit model voorkomt verdere verspreiding van het virus. Daarnaast blijven de gewoonlijke visumvereisten van toepassing, waardoor misbruik voor migratiedoeleinden wordt voorkomen. 

Daarnaast is het Deense model niet enkel van toepassing voor geliefden, maar ook voor echtgenoten, samenwonende partners, verloofden, ouders, stiefouders, stiefbroers en -zussen, grootouders, stiefgrootouders, kinderen, stiefkinderen, kleinkinderen, en stiefkleinkinderen. 

We willen ook benadrukken dat, door de plotse nationale lockdowns, sommigen van onze partners vast zitten in andere landen dan het land waar hun residentie gevestigd is. Anderen kunnen geen Belgische ambassade bereiken tot binnenlandse vluchten hervatten. Opnieuw anderen zijn in landen waar geen Belgische ambassade is. We willen daarom onze overheid vragen om toe te staan dat visumaanvragen worden ingediend bij het dichtstbijzijnde consulaat of, indien dit niet mogelijk is, via post of online. 

 

Samengevat vragen wij onze overheid voor een versoepeling van de regels voor ongetrouwde, bi-nationale koppels en om het voorbeeld van andere EU landen te volgen, in het bijzonder Denemarken. Wij vragen ook dat onze overheid alternatieve mogelijkheden voorziet voor visumaanvragen (bij de dichtstbijzijnde ambassade, online, en via de post) voor partners van Belgen die omwille van verschillende redenen niet tot de Belgische ambassade in hun land van residentie kunnen geraken. Wij vragen onze overheid om regels te hanteren die de realiteit van een geglobaliseerde wereld weerspiegelen. Regels die inclusief zijn en niemand in de kou laten staan. We vragen onze overheid om het mogelijk te maken, voor ons allemaal, om samen te zijn met onze geliefden in deze moeilijke tijden.

 

Hoogachtend,

 

Love Is Not Tourism

Belgians Separated from Loved Ones